Bølge

Forbrug og smid-væk samfundet.


Midt i naturens virvar af cyklusser har mennesket introduceret sin helt egen måde at producere mad, tøj, elektronik osv. Produktionen har fortrinsvist kun har en retning.


Vi udvinder ressourcer - fremstiller produkter - bruger dem og - smider dem i et hul i jorden eller brænder dem.


Meget få råvarer bliver genbrugt, hvilket betyder, at hver gang vi skal lave noget nyt, skal have fat i nye ressourcer. Man kalder tankegangen for den lineære økonomi, fordi den ikke tager hensyn til sit udgangspunkt. Med andre ord skaber økonomien værdi i form af penge ud af en lang række forskellige ressourcer, hvorefter ressourcerne forsvinder, selv om de godt kan bruges igen. Det har simpelthen været lettere at tage noget nyt end at genbruge noget brugt.


Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang. Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Uden tvivl har den lineære økonomi skabt en betydelig velstand i verden, men samtidig har den resulteret i et alt for stort forbrug af verdens ressourcer – et forbrug der i dag er så stort, at det ville kræve tre jordkloder, hvis alle skulle leve, som vi eksempelvis gør i Danmark.


Selv med en omkreds på 40.000 km. har Jorden sine begrænsninger. Derfor er der grænser for, hvor længe vi kan blive ved med at hente nye ressourcer uden nogen dybere tanker om, hvor de kommer fra og ikke mindst, hvor mange der er tilbage. Det skal vi kigge nærmere på her, i forsøget på at bevæge os væk fra "forbrug og smid-væk samfundet".