Biodiversitet

Biologisk mangfoldighed, biologisk diversitet eller bare biodiversitet er udtryk for variationen i den levende natur. Jo højere biodiversiteten er, desto mere robust er f.eks. et økosystem. Helheden af gener og arter spiller også en vigtig rolle.

 

I Danmark er mange arter af både dyr og planter truede, og mangfoldigheden i naturen er blevet mindre. Naturtyper som overdrev, heder, enge og gamle skove er gradvist blevet færre i antal. Samtidig har naturen færre dyr, planter og svampe, som trives i netop disse naturtyper, fordi områdernes kvalitet som levested er blevet ringere.

 

Biodiversitet handler også om vores villighed til at afgive plads til andre end os selv.