Home

Mutual-Knowledge

Fisk forsvinder, plastik kommer til, landskaber omformes og degraderes, dyrearter uddør, luften forurenes, vandreservoirer tømmes og klimaet opvarmes.

Arbejdets banalitet

 

En omstilling af vores samfund kan beskrives som en serie af valg, der har til hensigt at skabe grundlæggende forandringer. Hvis en given omstilling også skal betegnes som 'bæredygtig', skal serien af de valg der foretages spænde langt videre end det samfund omstillingen udspringer af. Grunden hertil er, at så snart den 'bæredygtige' dimension introduceres, sættes der fokus på nødvendigheden af at skabe balance mellem samfundet og alt det samfundet i sin endeløse afhængighed påvirker.

CopyNight © All Rights UNreserved