Photos

Mutual-Knowledge

Fisk forsvinder, plastik kommer til, landskaber omformes og degraderes, dyrearter uddør, luften forurenes, vandreservoirer tømmes og klimaet opvarmes.

ex-Foto

CopyNight © All Rights UNreserved